CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Cashback Może Być Taniej Wiosna 2024

1. Czy zakup dokonany może zostać w dowolnym sklepie, czy ogranicza się do konkretnej sieci?
Promocja dotyczy produktów P&G zakupionych w dowolnym sklepie stacjonarnym lub online, z wyłączeniem sieci Drogerii Rossmann. Jeśli dokonałeś zakupów w sklepie stacjonarnym Drogerii Rossmann w Polsce, aplikacji Rossmann PL lub na stronie www.rossmann.pl skorzystaj z kampanii Cashback Rossmann Może Być Taniej, w której otrzymasz jednorazowy zwrot w formie elektronicznej karty podarunkowej Rossmann. Pamiętaj, że jeden paragon może być użyty tylko raz i tylko w jednej kampanii.

2. Które marki nie biorą udziału w promocji?
Akcja Cashback nie obowiązuje wobec wymienionych marek z portfolio produktów P&G: Braun, Vizir Professional, Ariel Professional, Fairy Professional, Lenor Professional, Mr. Propper, Nasivin, Vigantol/Vigantoletten, Vicks, ZzzQuil, Flexagil, Femibion, Neurobion, Cebion

3. Czy zakup dokonany może zostać w dowolnym sklepie, czy ogranicza się do konkretnej sieci?
Promocja dotyczy produktów P&G zakupionych w dowolnym sklepie stacjonarnym lub online, z wyłączeniem sieci Drogerii Rossmann. Jeśli dokonałeś zakupów w sklepie stacjonarnym Drogerii Rossmann w Polsce, aplikacji Rossmann PL lub na stronie www.rossmann.pl skorzytaj z kampanii Cashback Rossmann Może Być Taniej, w której otrzymasz jednorazowy zwrot w formie elektronicznej karty podarunkowej Rossmann. Pamiętaj, że jeden paragon może być użyty tylko raz i tylko w jednej kampanii.

4. Jak otrzymać zwrot?

I.    W okresie od 29.02.2024 do 31.05.2024 r. kup produkty marek P&G biorących udział w kampanii (wymienione w pkt 1) i zachowaj dowód zakupu.
II.    Pomiędzy 29.02.2024 a 05.06.2024 r. załaduj dowód zakupu klikając na odpowiedni próg zwrotu na stronie www.everydayme.pl/moze-byc-taniej albo jej skróconej wersji www.mozebyctaniej.pl.
III.    Zaloguj się lub zarejestruj na stronie Everydayme.pl i przejdź weryfikację SMS-ową (numer telefonu musi być zarejestrowany w Polsce).
IV.    Proces akceptacji dowodu zakupu może potrwać do 5 dni roboczych. W przypadku przesyłania dodatkowych informacji potwierdzających autentyczność zakupu proces akceptacji rozpoczyna się ponownie.
V.    Po pomyślnym zatwierdzeniu dowodu zakupu zostaniesz poinformowany e-mailem, że wartość zwrotu gotówki zostanie uwzględniona w Twoim portfelu na stronie EverydayMe.pl
VI.    Wejdź na Everydayme.pl i złóż wniosek o zwrot gotówki z wirtualnego portfela do 27.06.2024 r. Aby zażądać wypłaty środków z portfela, musisz posiadać w portfelu minimum 3 zł. Aby poprosić o zwrot gotówki, musisz podać swoje imię, nazwisko i numer własnego, aktywnego, zarejestrowanego w Posce konta bankowego (IBAN) oraz przejść weryfikację SMS-ową.
VII.    Transfer pieniędzy odbędzie się najpóźniej do 30 dni roboczych od chwili złożenia poprawnego i pomyślnie zweryfikowanego zgłoszenia
VIII.    Wartość przyznanego zwrotu zależy od całkowitej ceny brutto zakupionych produktów P&G przedstawionej na dowodzie zakupu.

Całkowita cena brutto zakupionych produktów P&G Wartość zwrotu
min 40 PLN 10 PLN
min 80 PLN 20 PLN
min 200 PLN 50 PLN
min 400 PLN 100 PLN


5. Kiedy mogę zarejestrować paragon lub fakturę?
Dowód zakupu musi zostać zarejestrowany między 29.02.2024 a 05.06.2024 r. po dokonaniu zakupu w okresie trwania akcji, tzn. między 29.02.2024 a 31.05.2024 r.

6. Do kiedy mogę wypłacić środki z portfela?
Wypłatę z portfela na Everydayme.pl w ramach programu Cashback należy zgłosić najpóźniej do 27.06.2024. Po tym terminie środki będą niedostępne i nie zostanie wypłacona żadna rekompensata.

7. Jakie wymogi muszą spełniać dane, którymi się posługuję?
Każda osoba musi posługiwać się unikalną kombinacją adresu email, numeru telefonu i numeru konta. Użycie tego samego adresu email, numeru telefonu lub numeru konta przez 2 rożne osoby będzie podstawą do odrzucenia zgłoszenia. Przy uczestnictwie w różnych progach zwrotu należy za każdym razem posłużyć się tą samą unikalną kombinacją adresu email, numeru telefonu i numeru konta.

8. Co zalicza się jako dowód zakupu?
Dowód zakupu to paragon lub faktura wystawiona dla osoby fizycznej. Upewnij się, że dowód zawiera wyraźnie widoczne informacje, takie jak: data zakupu, nazwa lub logo sprzedawcy, nazwa zakupionego produktu/marki, cena zakupu ustalona przez sprzedawcę, numer paragonu oraz pełna kwota zapłacona za zakup produktów. Potwierdzenie sprzedaży online czy ręcznie rozpisany paragon nie są akceptowalnym dowodem zakupu.

9. Ile razy mogę wziąć udział w akcji Cashback Może Być Taniej?

Każdy zarejestrowany uczestnik może wykorzystać po jednym z czterech dostępnych progów zakupowych. Oznacza to dostępność czterech różnych progów zakupowych pod warunkiem rejestracji czterech różnych dowodów zakupu. Przy uczestnictwie w rożnych progach zwrotu należy za każdym razem posłużyć się tą samą unikalną kombinacją adresu email, numeru telefonu i numeru konta.

10. Czy mogę połączyć kilka różnych dowodów zakupu, aby uzyskać kwotę wymaganą do otrzymania jednego z czterech progów zwrotu?
Nie, zwrot może być otrzymany wyłącznie w oparciu o jeden dowód zakupu.

11. Czy mogę połączyć kilka progów zakupowych w oparciu o jeden dowód zakupu?
Nie, progi zakupowe nie mogą być połączone w oparciu o jeden dowód zakupu. Każdy dowód zakupu może być użyty jednorazowo, do otrzymania jednego z czterech poziomów zwrotu.

12. Dlaczego mój dowód zakupu został odrzucony?
Dowód zakupu może zostać odrzucony z kilku powodów. Najczęstsze powody:
•    Nie jesteśmy w stanie zidentyfikować produktu poprzez opis na dowodzie zakupu.
•    Dane wymagane na dowodzie zakupu są obcięte lub nieczytelne.
•    Wysłany dowód zakupu wydaje się sfabrykowany. Dowód zakupu nie jest paragonem ani fakturą wystawioną na osobę fizyczną.
•    Wysłane zgłoszenie nie spełnia wymogów opisanych w regulaminie, np. data zakupu nie podlegająca okresowi trwania akcji, marka nie podlegająca akcji.
•    Dowód zakupu został dołączony do nieodpowiedniego progu zwrotu określonego w punkcie 4).
•    Uczestnik wykorzystał już możliwy limit udziału w akcji bądź kwota maksymalna przeznaczona na akcję została wykorzystana.
•    Przesłany dowód zakupu został już wykorzystany podczas tej bądź innej, trwającej kampanii organizowanej przez P&G.
•    Udostępniony numer telefonu komórkowego był niewłaściwy bądź został już wykorzystany.

13. Do kogo zgłosić się w przypadku niejasności bądź chęci uzyskania dodatkowej pomocy?
Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na stronie Everydayme (salesforce-sites.com).
 
14. Co zrobić w przypadku braku potwierdzenia email po submisji dowodu zakupu?
Proces akceptacji dowodu zakupu może zająć do 5 dni roboczych. Jeśli nie otrzymasz wiadomości o statusie Twojego zgłoszenia po tym czasie, skontaktuj się z nami poprzez formularz na stronie Everydayme (salesforce-sites.com).

15. Co zrobić jeśli nie otrzymałem pozostałych powiadomień?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz na stronie Everydayme (salesforce-sites.com)

16. Co zrobić jeśli nie mogę zarejestrować dowodu zakupu?
Sprawdź czy dowód zakupu spełnia poniższe wymogi. Akceptowalne są tylko pliki JPG, PNG i PDF. Maksymalna wielkość pliku nie może przekraczać 10 MB. Jeśli problem pojawia się nawet po spełnieniu powyższych, skontaktuj się proszę z nami poprzez formularz na stronie Everydayme (salesforce-sites.com)

17. Jak złożyć reklamację?
Reklamacje dotyczące niniejszej akcji możesz zgłosić do dnia 30.06.2024 r. Reklamacje należy składać na https://pg-lex.my.salesforce-sites.com/CarehubStandalone?Country=pl&Language=pl&Brand=Everydayme#brandListDiv, wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę reklamacji, Twoim imieniem i nazwiskiem, a także numerem referencyjnym zgłoszenia do uczestnictwa w niniejszym Programie (jeśli dysponujesz takim numerem). Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych. Uczestnik zostanie następnie powiadomiony o rezultacie reklamacji. Reklamacje złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.