CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

 

CASHBACK LENOR OLYMPICS

 

1. Które produkty objęte są Cashbackiem?

Nazwa produktu

Kod EAN

Lenor Softener Fresh 10 / 140G

8001090867025

Lenor Softener Scent of Ariel 10 / 140G

8006540295939

Lenor Softener Fresh 37 / 510G

8001090938015

Lenor Softener Fresh 38 / 510G

8006540755358

Lenor Softener Spring Awak 15 / 210G

8001841182193

Lenor Softener Gold Orchid 15 / 210G

8001841182285

Lenor Softener Pink Blossom 33 / 462ML

8006540863145

Lenor Softener Fresh Wind 33 / 462ML

8006540863183

Lenor Softener Tropical Sunset 33 / 462ML

8001090907127

Lenor Softener Fresh Wind 70 / 980ML

8006540863084

Lenor Softener Tropical Sunset 70 / 980ML

8001090907059

Lenor Softener Fresh Wind 55 / 770ML

8006540863138

Lenor Softener Northern Solstice 55 / 770ML

8700216162555

Lenor Softener Sensitive 55 /770ML

8001090908339

Lenor Softener Tropical Sunset 55 / 770ML

8001090907202

 

Użytkownik powinien zachować dowód zakupu i opakowanie produktu do końca promocji, ponieważ zostanie poproszony o wskazanie kodu EAN produktu wraz z dowodem zakupu podczas składania wniosku o zwrot pieniędzy.

Uwaga! Konieczne jest podanie numeru EAN produktu.

 

2. Jak otrzymać zwrot?

Użytkownik musi:

  1. Dokonać zakupu w okresie promocyjnym: 01.05.2024-02.06.2024 r.
  2. Przejść do strony promocji dotyczącej Programu Cashback: https://www.everydayme.pl/Lenor-olympics.
  3. Kliknąć przycisk „”, aby przesłać dowód zakupu.
  4. Zalogować lub zarejestrować się na stronie everydayme.pl i przejść weryfikację SMS-ową.

    Uwaga: Weryfikacja SMS-owa nastąpi tylko przy pierwszej rejestracji lub raz jako dodatkowy krok po zalogowaniu w przypadku użytkowników, którzy już wcześniej mieli konto, ale nie dokonali weryfikacji SMS-owej. Wówczas weryfikacja SMS-owa będzie zawsze następowała jako krok w procesie zlecania wypłaty z portfela – użytkownicy otrzymają kod na podany wcześniej numer, który jest zapisany w ich profilu na Everydayme.pl.

  5. Proces akceptacji dowodu zakupu może potrwać do 5 dni roboczych. W przypadku przesyłania dodatkowych informacji potwierdzających autentyczność zakupu proces akceptacji rozpoczyna się ponownie.
  6. Po pomyślnym zatwierdzeniu dowodu zakupu Użytkownik zostanie poinformowany, że wartość zwrotu pieniędzy została uwzględniona w jego portfelu na EverydayMe.pl.
  7. Wejść na Everydayme.pl, aby zlecić wypłatę pieniędzy z wirtualnego portfela do 27.06.2024 r. Aby zażądać wypłaty środków z portfela, Użytkownik musi posiadać w portfelu minimum 3 zł. Link do portfela: www.everydayme.pl/portfel. Aby wystąpić o zwrot pieniędzy, Użytkownik musi podać swoje imię, nazwisko i aktywne konto bankowe (IBAN) oraz przejść weryfikację SMS-ową.
  8. Transfer pieniędzy odbędzie się najpóźniej do 30 dni roboczych od chwili złożenia poprawnego i pomyślnie zweryfikowanego zgłoszenia.

 

3. Kiedy mogę zarejestrować paragon lub fakturę?

Dowód zakupu musi zostać zarejestrowany między 01.05.2024 a 02.06.2024 r. po dokonaniu zakupu w okresie trwania akcji, tzn. między 01.05.2024

a 02.06.2024 r.


4. Do kiedy mogę wypłacić środki z portfela?

Wypłatę z portfela na Everydayme.pl w ramach programu Cashback należy zgłosić najpóźniej do 27.06.2024. Po tym terminie środki będą niedostępne i nie zostanie wypłacona żadna rekompensata.

 

5. Ile razy mogę wziąć udział w akcji Cashback Lenor Olympics?

Można przesłać tylko 1 paragon, co oznacza, że można wziąć udział 1 raz.

Uwaga! Zwrot gotówki może zostać przyznany tylko na jeden produkt Lenor. W przypadku, gdy dowód zakupu potwierdza dokonanie zakupu więcej niż jednego produktu, zwrot zostanie dokonany za najdroższy z zakupionych.

 

6. Co to znaczy Lenor 100% Cashback?

Kwota zwrotu w wysokości 100% jest przyznawana na podstawie dowodu zakupu i ostatecznej zapłaconej ceny produktu Lenor (który jest objęty promocją) widocznej na przesłanym zdjęciu paragonu.

 

7. Jakie wymogi muszą spełniać dane, którymi się posługuję?

Każda osoba musi posługiwać się unikalną kombinacją adresu email, numeru telefonu i numeru konta. Użycie tego samego adresu email, numeru telefonu lub numeru konta przez 2 rożne osoby będzie podstawą do odrzucenia zgłoszenia. Przy uczestnictwie w różnych progach zwrotu należy za każdym razem posłużyć się tą samą unikalną kombinacją adresu email, numeru telefonu i numeru konta.

 

8. Co zalicza się jako dowód zakupu?

Dowód zakupu to paragon lub faktura wystawiona dla osoby fizycznej. Upewnij się, że dowód zawiera wyraźnie widoczne informacje, takie jak: data zakupu, nazwa lub logo sprzedawcy, nazwa zakupionego produktu/marki, cena zakupu ustalona przez sprzedawcę, numer paragonu oraz pełna kwota zapłacona za zakup produktów. Potwierdzenie sprzedaży online czy ręcznie rozpisany paragon nie są akceptowalnym dowodem zakupu.

 

9. Dlaczego mój dowód zakupu został odrzucony?

Dowód zakupu może zostać odrzucony z kilku powodów. Najczęstsze powody:

•    Nie jesteśmy w stanie zidentyfikować produktu poprzez opis na dowodzie zakupu.

•    Dane wymagane na dowodzie zakupu są obcięte lub nieczytelne.

•    Wysłany dowód zakupu wydaje się sfabrykowany.

•    Dowód zakupu nie jest paragonem ani fakturą wystawioną na osobę fizyczną.

•    Wysłane zgłoszenie nie spełnia wymogów opisanych w regulaminie, np. data zakupu nie podlegająca okresowi trwania akcji, marka lub produkt nie podlegająca akcji.

•    Uczestnik wykorzystał już możliwy limit udziału w akcji bądź kwota maksymalna przeznaczona na akcję została wykorzystana.

•    Przesłany dowód zakupu został już wykorzystany podczas tej bądź innej, trwającej kampanii organizowanej przez P&G.

•    Udostępniony numer telefonu komórkowego był niewłaściwy bądź został już wykorzystany.

 

10. Czy zakup dokonany może zostać w dowolnym sklepie, czy ogranicza się do konkretnej sieci?

Zakupu można dokonać w każdym sklepie na terenie Polski (sklepie stacjonarnym lub online), który oficjalnie sprzedaje produkt Lenor objęty promocją.

 

11. Do kogo zgłosić się w przypadku niejasności bądź chęci uzyskania dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na stronie Everydayme (salesforce-sites.com).

 

12. Co zrobić w przypadku braku potwierdzenia email po submisji dowodu zakupu?

Proces akceptacji dowodu zakupu może zająć do 5 dni roboczych. Jeśli nie otrzymasz wiadomości o statusie Twojego zgłoszenia po tym czasie, skontaktuj się z nami poprzez formularz na stronie Everydayme (salesforce-sites.com).

 

13. Co zrobić jeśli nie otrzymałem pozostałych powiadomień?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz na stronie Everydayme (salesforce-sites.com)

 

14. Co zrobić jeśli nie mogę zarejestrować dowodu zakupu?

Sprawdź czy dowód zakupu spełnia poniższe wymogi. Akceptowalne są tylko pliki JPG, PNG i PDF. Maksymalna wielkość pliku nie może przekraczać 10 MB. Jeśli problem pojawia się nawet po spełnieniu powyższych, skontaktuj się proszę z nami poprzez formularz na stronie Everydayme (salesforce-sites.com )

 

15. Jak złożyć reklamację?

Reklamacje dotyczące niniejszej akcji możesz zgłosić do dnia 30.06.2024 r. Reklamacje należy składać na https://pg-lex.my.salesforce-sites.com/CarehubStandalone?Country=pl&Language=pl&Brand=Everydayme#brandListDiv, wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę reklamacji, Twoim imieniem i nazwiskiem, a także numerem referencyjnym zgłoszenia do uczestnictwa w niniejszym Programie (jeśli dysponujesz takim numerem). Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych. Uczestnik zostanie następnie powiadomiony o rezultacie reklamacji. Reklamacje złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

16. Czy kampania ma inne limity uczestnictwa?

Dzienny limit wynosi maksymalnie 182 zgłoszenia: W okresie promocyjnym akcja Cashback ma dzienne ograniczenia dotyczące liczby dowodów zakupu, które można przesłać. Dzienny limit wynosi maksymalnie 182 zgłoszenia. Dzienne limity mogą zostać zwiększone w okresie promocyjnym bez konieczności informowania o tym uczestników. O osiągnięciu dziennego limitu uczestnik zostanie poinformowany na stronie promocji: https://www.everydayme.pl/Lenor-olympics podczas procesu dokonywania zgłoszenia wraz z sugestią przesłania paragonu następnego dnia w obowiązującym okresie promocyjnym (w przypadku konieczności uzyskania pomocy uczestnik może skontaktować się z infolinią). Data zakupu i data przesłania dowodu zakupu na stronie promocji nie muszą być takie same, ale zakup i zgłoszenie powinny nastąpić w określonym okresie promocyjnym.