Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy!

Oferujemy konsumentowi możliwość wypróbowania nowo zakupionego produktu Gillette, a w przypadku braku satysfakcji z jego użytkowania, możliwość zwrotu pieniędzy za ten produkt. Program trwa od 01.10.2023 roku do 30.06.2024 roku lub do wyczerpania puli zwrotów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

1. Produkty objęte programem:

• Gilette Fusion5 ProGlide Maszynka do golenia + 2 ostrza wymienne, EAN: 7702018390816
• Gilette Fusion5 ProGlide Maszynka do golenia + 4 ostrza wymienne, EAN: 7702018610280
• Gilette Fusion5 ProGlide Maszynka do golenia + 10 ostrzy wymiennych, EAN: 7702018425198

2. Czas zwrotu produktu:

Konsument niezadowolony z produktu objętego programem ma możliwość jego zwrotu w ciągu 30 dni od dnia zakupu, przed wyczerpaniem puli zwrotów. Decyduje data nadania przesyłki rejestrowanej na adres Koordynatora.

3. Miejsce zwrotu:

Kompletny produkt objęty promocją wraz ze wszystkimi ostrzami z oryginalnego opakowania, wypełnionym i podpisanym formularzem zwrotu oraz oryginałem dowodu zakupu należy przesłać przesyłką rejestrowaną (pocztową lub kurierską) na adres Koordynatora:
AVANTI
ul. Reymonta 4A
05-070 Sulejówek
z dopiskiem „Satysfakcja gwarantowana Gillette ProGlide”.
Po pozytywnej weryfikacji przesłanego zgłoszenia Koordynator wypłaca zwrot w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia.

4. Warunki zwrotu:

• Produkt należy zwrócić kompletny, wraz ze wszystkimi ostrzami z oryginalnego opakowania, czysty.
• Uczestnikiem programu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego.
 Uczestnik i jego gospodarstwo domowe mogą wziąć udział w programie maksymalnie jeden raz, zgłaszając nie więcej niż 1 (jeden) produkt objęty programem.
• Jeden rachunek bankowy może zostać wykorzystany maksymalnie jeden raz do otrzymania zwrotu gotówki w programie.
• Koordynator nie zwraca kosztów przesyłki zgłoszenia do Koordynatora oraz kosztów ostrzy niewchodzących w skład produktu objętego promocją (kupionych dodatkowo).
• Po pozytywnej weryfikacji przesłanego zgłoszenia Koordynator wypłaca Uczestnikowi zwrot pełnej ceny nabycia produktu objętego promocją zgodnie z przedstawionym dowodem zakupu, nie więcej jednak niż 103,99 zł brutto dla modelu Gilette Fusion5 ProGlide Maszynka do golenia + 2 ostrza wymienne albo 135,99 zł brutto dla modelu Gilette Fusion5 ProGlide Maszynka do golenia + 4 ostrza wymienne albo 150,99 zł brutto dla modelu Gilette Fusion5 ProGlide Maszynka do golenia + 10 ostrzy wymiennych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia.
• Koordynator dokonuje zwrotu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika.

5. Informacje odnośnie sklepów:

Sklepy nie są zaangażowane w proces rozpatrywania zwrotu. Udział sklepu w tej akcji kończy się wraz z chwilą sprzedania produktu Gillette objętego programem.

6. Informacje dodatkowe:

O wzięciu udziału w programie i otrzymaniu zwrotu gotówki decyduje kolejność zgłoszeń. Zwroty będą wydawane do wyczerpania puli zwrotów. Pula zwrotów w programie jest ograniczona i obejmuje 300 zgłoszeń do programu. Informacje na temat dostępności puli zwrotów oraz więcej informacji o programie można uzyskać pod adresem mail: satysfakcja@avanti.waw.pl oraz numerem telefonu +48 22 760 10 68, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 16:00. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

Zapoznaj się z Regulaminem