Województwo zachodniopomorskie

kategoria: szkoły z gmin miejskich

zwycięska szkoła

Szczecin - Szkoła Podstawowa nr 15 w ZSO
w Szczecinie

Głosy: 44

Projekt: Ruch mój druh

Celem projektu jest upowszechnienie i kształtowanie nawyku aktywności fizycznej uczniów szkół podstawowych. Poprawa sprawności fizycznej w tym profilaktyka nadwagi i otyłości, przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez zajęcia sportowe. Zajęcia uwzględniają naukę podstaw gry w piłkę koszykową i piłkę siatkową. W planach jest zaproszenie profesjonalnych zawodników, którzy będą inspirować młodych zawodników oraz zorganizowanie „Sportowego Dnia Dziecka”.

Województwo zachodniopomorskie

kategoria: szkoły z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich

zwycięska szkoła

Rewal - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rewalu

Głosy: 179

Projekt: Dzień na medal

Zakup sprzętu sportowego do szkoły takiego jak: kosze przenośne do koszykówki z regulacją, stoły do tenisa stołowego, piłki do gry w piłkę ręczną,
piłki do koszykówki, piłki lekarskie i materace gimnastyczne i wiele innych. W ramach projektu zagospodarowanie terenu przed i za szkołą w zakupiony sprzęt sportowy.

Serdecznie gratulujemy!