Województwo wielkopolskie

kategoria: szkoły z gmin miejskich

zwycięska szkoła

Kościan - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego

Głosy: 489

Projekt: Modernizacja bieżni lekkoatletycznej

Założeniem projektu jest modernizacja bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal, wytyczenie torów biegowych. Dzięki temu zajęcia sportowe będą bezpieczniejsze. Propagowanie aktywności ruchowej w czasie zajęć edukacyjnych i poza lekcyjnych.

Województwo wielkopolskie

kategoria: szkoły z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich

zwycięska szkoła

Szczepidło - Szkoła Podstawowa w Szczepidle

Głosy: 195

Projekt: Sportowo czyli bezpiecznie i zdrowo

Modernizacja nawierzchni w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Szczepidle oraz zakup sprzętu sportowego niezbędnego do różnorodnej aktywności fizycznej. Doposażenie sali integracji sensorycznej pozwoli bezpiecznie uprawiać sport czerpiąc z niego radość, przyjemność oraz zdrowie.

Serdecznie gratulujemy!