Województwo świętokrzyskie

kategoria: szkoły z gmin miejskich

zwycięska szkoła

Ostrowiec Świętokrzyski - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
im. Bolesława Chrobrego

Głosy: 773

Projekt: Trzecia strona medalu – Dzień na medal

Projekt będzie koncentrował się na promowaniu aktywności fizycznej wśród uczniów szkoły poprzez organizację multidyscyplinarnych zajęć sportowych. Nowoczesna forma prowadzenia zajęć daje gwarancję realizacji założeń projektu. Zostanie zakupiony także specjalistyczny sprzęt sportowy. Udział uczniów w zajęciach sportowych pozwoli wyrównać szanse społeczne osób o niższym statusie społecznym. Istotnym aspektem projektu jest integracja do nowego środowiska uczniów – uchodźców z Ukrainy.

Województwo świętokrzyskie

kategoria: szkoły z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich 


Brak zgłoszeń z tej kategorii.

Serdecznie gratulujemy!