Województwo śląskie

kategoria: szkoły z gmin miejskich

zwycięska szkoła

Żory - Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego

Głosy: 309

Projekt: Szkolna Liga Pływacka

Szkolna Liga Pływacka ma za zadanie zbudowanie u dzieci poczucie własnej wartości, pewności siebie oraz promowanie sportu i aktywności fizycznej i zdrowej rywalizacji. Poprzez zabawę i sport dzieci będą aktywnie rozwijać się i podnosić sprawność ogólną. Projekt zakłada organizacje 4 rund zawodów dla dzieci w ciągu roku szkolnego.

Województwo śląskie

kategoria: szkoły z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich

zwycięska szkoła

Kopienica - Szkoła Podstawowa w Kopienicy

Głosy: 295

Projekt: Gdy siłownie w parku mamy, zdrowe dzieci wychowamy

Stworzenie miejsca do relaksu dla wszystkich mieszkańców. Utworzenie siłowni zewnętrznej przy szkolnym placu zabaw, to inwestycja w zdrowie i aktywność fizyczną. Walka z otyłością i propagowanie zdrowego odżywiania pomoże
w uzyskiwanie coraz lepszych efektów w treningu, a zainicjowanie spontanicznych spotkań poprawią relacje społeczne i zintegrują środowisko szkolne.

Serdecznie gratulujemy!