Województwo podlaskie

kategoria: szkoły z gmin miejskich

zwycięska szkoła

Białystok - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

Głosy: 29

Projekt: Projekt Tenis

Projekt ma na celu promowanie i popularyzacje gry w tenisa ziemnego w szkole. Wprowadzenie nauki lub doskonalenie już zdobytych umiejętności gry w tenisa poprzez zorganizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Województwo podlaskie

kategoria: szkoły z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich

zwycięska szkoła

Konopki-Pokrzywnica - Szkoła Podstawowa w Konopkach-Pokrzywnicy

Głosy: 600

Projekt: Od ścierniska do boiska

W ramach projektu przewidziano budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20m x 10m przy Szkole Podstawowej w Konopkach – Pokrzywnicy. Realizacja tego zadania znacząco poprawi i wzmocni dotychczasowe starania o propagowanie dbałości o kondycję fizyczną uczniów.

Serdecznie gratulujemy!