Województwo łódzkie

kategoria: szkoły z gmin miejskich

zwycięska szkoła

Łódź - Szkoła Podstawowa 141

Głosy: 155

Projekt: Akrobatyka i gimnastyka artystyczna

Projekt zakłada organizację regularnych zajęć z gimnastyki artystycznej
i akrobatyki. Promocja aktywności fizycznej, wzmocnienie kondycji fizycznej
i rozwoju motorycznego uczniów oraz kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku to główne cechy zadania.

Województwo łódzkie

kategoria: szkoły z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich

zwycięska szkoła

Aleksandrów Łódzki - Sportowa Szkoła Podstawowa nr. 3 im. Józefa Jaworskiego

Głosy: 1087

Projekt: The road to the olympic games starts at our unique school

Celem projektu jest zwiększenie ilości godzin wychowania fizycznego/treningu lekkoatletycznego dla uczniów klas pierwszych. Realizacja profesjonalnego szkolenia sportowego uatrakcyjni proces dydaktyczny oraz będzie inspiracją
do systematycznej pracy. Projekt uzupełni organizacja zawodów i zgrupowań sportowych oraz konkursy o tematyce sportowej.

Serdecznie gratulujemy!