Prawa do ochrony swoich danych osobowych

Gromadzimy i możemy łączyć informacje, jakie uzyskujemy ze źródeł dostępnych komercyjnie lub jakie otrzymujemy od użytkownika, gdy ten dzwoni do nas albo odwiedza nasze strony bądź aplikacje, gdy korzysta z naszych urządzeń i gdy ogląda nasze reklamy online.

Prawa do ochrony swoich danych osobowych

Jak wyjaśniono w naszej polityce prywatności, możesz uzyskać dostęp do przechowywanych przez nas danych na temat Twojej osoby; możesz też je poprawić, usunąć, przenieść do innego dostawcy lub sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas tych danych osobowych bądź ograniczyć sposób, w jaki je przetwarzamy; możesz także wycofać swoją zgodę.