GHH 3.0 Warunki korzystania

1.1 WARUNKI KORZYSTANIA

Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Procter & Gamble DS Polska Sp. z o.o.Niniejsza umowa dotycząca warunków korzystania ze strony P&G www.everydayme.pl zostaje zawarta pomiędzy użytkownikiem (Użytkownik) a Procter & Gamble DS Polska Sp. z o.o. ( P&G )


Strona zarządzana przez Procter & Gamble


WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY WWW.EVERYDAYME.PL

Niniejszy dokument określa warunki, zgodnie z którymi Użytkownik może korzystać ze strony P&G jako zarejestrowany użytkownik. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi warunkami i je zaakceptować.

Poprzez rejestrację na stronie P&G , uczestnictwo w niej lub korzystanie z niej Użytkownik oświadcza, że akceptuje niniejsze warunki korzystania i zgadza się ich przestrzegać. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z niniejszymi warunkami korzystania, prosimy o nierejestrowanie się na stronie, nieuczestniczenie w niej ani niekorzystanie z niej.

Informacje znajdujące się na stronie dotyczą różnych marek określonych poniżej i dostępne są na warunkach rejestracji na stronie i po akceptacji Warunków Korzystania.

Niniejsza strona internetowa jest platformą online stworzoną przez Procter & Gamble ( P&G ), spółkę, która od 175 lat kreuje marki, pomagając ludziom na całym świecie podnosić jakość ich codziennego życia. Obecnie www.everydayme.pl jest częścią najsilniejszego międzynarodowego programu korporacyjnego P&G dotyczącego zarządzania relacjami z klientem. Ten program, obejmujący wiele marek i kategorii, dociera do milionów osób odwiedzających stronę co miesiąc. Strona ta stanowi wiarygodne i neutralne środowisko, w którym powstają interakcje między markami a klientami, poprzez artykuły, wskazówki, przepisy, testy produktów, linki „Kup teraz”, ePróbki, eKupony, kampanie informacyjne, gry, łamigłówki, quizy, kwestionariusze, e-maile wysyłane do przyjaciół oraz pytania i odpowiedzi. Zapewniając te wskazówki, zabawy, informacje i inspirujące pomysły www.everydayme.pl pomaga odwiedzającym lepiej korzystać z oferowanych możliwości.1. DOSTĘP DO STRONY – DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA I PRYWATNOŚĆ – PLIKI COOKIE – WARUNKI KORZYSTANIA

Dostęp do naszej strony zapewniany jest tymczasowo po rejestracji i akceptacji warunków korzystania.

KWALIFIKACJA: Członkostwo i udział Użytkownika są całkowicie dobrowolne. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że wszelkie informacje przekazywane w ramach rejestracji są prawdziwe i dokładne. Użytkownik zgadza się aktualizować te dane. Użytkownik oświadcza również i zapewnia, że ukończył osiemnaście (18) lat.

PRYWATNOŚĆ:
Procter & Gamble DS Polska Sp. z o.o. gromadzi i przechowuje Dane Osobowe Użytkownika w ramach procesu rejestracji, w celu uzyskania dostępu do strony P&G i korzystania z niej.

Polska

Dane Użytkownika gromadzone są podczas rejestracji w bazie danych Procter and Gamble DS Polska sp z o.o. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na dalsze przetwarzanie danych, może zażądać ich usunięcia z rejestrów w kraju i za granicą, kontaktując się z P&G pod adresem informacio.im@pg.com lub Procter and Gamble DS Polska sp z o.o. Zabraniecka 20, 03 – 872 Warszawa. Pod tymi adresami żądać można modyfikacji danych lub informacji dotyczących ich przetwarzania. P&G nie ujawnia i nie przekazuje danych osobom trzecim, poza aktualnym podmiotem wyznaczonym do przetwarzania danych. P&G postępuje z danymi zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 29.08.1997 r., Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Zaufanie to podstawa misji naszej firmy i od niego zależy sukces naszej działalności. Firma P&G jest zdecydowana utrzymywać zaufanie dzięki ochronie danych osobowych, które zbieramy na temat konsumentów.
Kliknij tutaj, aby poznać szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności:
http://www.pg.com/privacy/english/privacy_notice.html

Użytkownik otrzymuje kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub inne informacje określone procedurami bezpieczeństwa P&G . Użytkownik musi traktować te informacje jako poufne i nie może ujawniać ich osobom trzecim. P&G ma prawo zablokować kod identyfikacyjny użytkownika lub hasło przyznane przez P&G , jeżeli, w opinii P&G , Użytkownik nie przestrzega postanowień niniejszych warunków korzystania.
P&G może zastrzegać dostęp do niektórych części strony lub do całej strony dla zarejestrowanych użytkowników. P&G zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany usług świadczonych na stronie bez uprzedzenia (patrz poniżej). P&G nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, kiedy z jakiegokolwiek powodu strona jest niedostępna przez dowolny czas.

PLIKI COOKIE

P&G informuje, że może używać na stronie plików cookie, aby ułatwić użytkownikom korzystanie ze strony, zapamiętać ustawienia użytkowników, a także do celów bezpieczeństwa. Są to stałe pliki cookie. P&G może również używać plików cookie do celów statystycznych, jednak pliki te nie identyfikują Użytkownika osobiście ani bezpośrednio. Na stronie mogą się też znaleźć pliki cookie osób trzecich. Więcej informacji o plikach cookie używanych przez P&G można uzyskać na: http://www.pg.com/en_US/privacy/english/cookie_notice.shtml.

2. TREŚCI ZAMIESZCZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA – PONOWNE WYKORZYSTANIE PRZEZ P&G – ZASADY RZĄDZĄCE SPOŁECZNOŚCIĄ – MODERACJA

Strona P&G oferuje członkom społeczności możliwość wyrażania przemyśleń, opinii i spostrzeżeń dotyczących określonego tematu. Użytkownik może przeglądać tę stronę w celach rozrywkowych i informacyjnych. Istnieje wiele sposobów uczestnictwa Użytkownika w Społeczności P&G . Użytkownik powinien zadbać, aby jego odpowiedzi dotyczyły założonego wątku i były zbieżne z treściami przedstawianymi na Stronie Społeczności P&G . Tok rozmowy nie podlega regulacjom, jednak P&G oczekuje, że rozmówcy nie będą odbiegać daleko od tematu.

Użytkownik rozumie, że jego wypowiedzi zostaną opublikowane (wraz z nazwą użytkownika i zdjęciem). P&G nie gwarantuje, że Użytkownik będzie miał możliwość edycji lub usunięcia przesłanych wypowiedzi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że to Użytkownik, a nie P&G , jest odpowiedzialny za treść Wypowiedzi. Wypowiedzi przesłane przez Użytkownika nie podlegają obowiązkowi zachowania poufności ze strony P&G , osób trzecich świadczących usługi P&G oraz pośredników P&G , a także ich dyrektorów, kierowników i pracowników.


PONOWNE WYKORZYSTANIE PRZEZ P&G

P&G ma prawo, według własnego uznania, zachować i wykorzystać dowolne komentarze, sugestie, dane lub inne informacje (zwane razem „Informacjami”) przesyłane przez Użytkowników Strony Społeczności P&G w ramach bieżących lub przyszłych produktów lub usług, bez wynagrodzenia dla Użytkownika. W zakresie, w jakim Informacje takie podlegają ochronie na mocy praw własności intelektualnej, Użytkownik zgadza się scedować w razie potrzeby wszelkie prawa do takich Informacji na P&G i współpracować z P&G w cesji takich praw. Użytkownik udziela również P&G wieczystych, nieodwołalnych, bezpłatnych i zbywalnych praw i licencji w zakresie użytkowania, reprodukcji, kopiowania, publikacji, nadawania lub wykorzystywania w inny sposób nazwy użytkownika i jego oświadczeń, modyfikowania, usuwania w całości, adaptacji, publikacji, tłumaczenia i dystrybucji takich treści, tworzenia z nich materiałów pochodnych lub włączania takich treści do dowolnej formy, medium lub technologii na całym świecie, a w szczególności w ramach reklamy, promocji i do innych celów handlowych.

ZASADY RZĄDZĄCE SPOŁECZNOŚCIĄ:

(a) Użytkownik oświadcza, że:


i. Wszelkie treści przesyłane przez Użytkownika są oryginalne i prawdziwe.
ii. Nie jest pracownikiem Procter & Gamble ani nie pracuje i nie świadczy usług na rzecz podmiotu powiązanego lub przedstawiciela P&G wynajętego przez P&G do promocji lub sprzedaży Produktów P&G .
iii. Treści przesłane przez Użytkownika (lub dowolna ich część) nie stanowią elementu innych materiałów reklamowych lub promocyjnych P&G lub osób trzecich ani nie zostaną w ten sposób wykorzystane w przyszłości.
iv. Jest obecnie rzeczywistym użytkownikiem produktów P&G wspomnianych w przesłanej treści.
v. Przesyła treści bez wcześniejszej płatności lub obietnicy zapłaty, nie spodziewając się zapłaty, świadczeń ani korzyści w zamian za proponowane treści, poza możliwością wykorzystania treści Użytkownika do celów promocyjnych P&G zgodnie z poniższym wyjaśnieniem.
vi. Składane oświadczenia i wyrażane opinie odzwierciedlają prawdziwe i rzeczywiste opinie Użytkownika dotyczące doświadczeń w użytkowaniu produktów P&G wspomnianych w przesłanej treści.
vii. Jeżeli treści przesłane przez Użytkownika zawierają wizerunki osób niepełnoletnich, Użytkownik oświadcza, że jest pełnoprawnym opiekunem przedstawionej na nich osoby niepełnoletniej i zgadza się na wykorzystanie wizerunku tej osoby w przesłanej treści.


(b) Użytkownik:

1. Użytkownikowi nie wolno podawać się za innego Użytkownika lub osobę, która nie jest Użytkownikiem;

2. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać informacji uzyskanych ze Strony Społeczności P&G w celu napastowania lub znęcania się nad innymi osobami, grożenia im lub działania na ich szkodę lub w celu kontaktowania się z innym Użytkownikiem, przekazywania mu reklam, nagabywania go lub sprzedaży mu produktów bez uzyskania uprzedniej jednoznacznej zgody tego Użytkownika;

3. Treści przesyłane przez Użytkownika nie mogą zawierać materiałów stanowiących groźbę lub atak na jakiekolwiek miejsce, podmiot, lub grupę;

4. Treści przesyłane przez Użytkownika nie mogą zawierać materiałów, które naruszają prawa innych osób, w szczególności prawa do prywatności i publikacji wizerunku, praw własności intelektualnej lub praw autorskich;

5. Treści przesyłane przez Użytkownika muszą być całkowicie oryginalne i stworzone przez Użytkownika, nie mogą zawierać elementów będących własnością osób trzecich lub wymagających zgody osób trzecich;

6. Treści przesyłane przez Użytkownika nie mogą zawierać elementów, o których Użytkownik wie, że są nieprawdziwe, niedokładne lub mylące;

7. Treści przesyłane przez Użytkownika nie mogą zawierać nazw marek ani znaków handlowych;

8. Treści przesyłane przez Użytkownika nie mogą zawierać reklam handlowych/korporacyjnych (w szczególności logo korporacji, nazw marek, sloganów oraz oświadczeń politycznych lub religijnych);

9. Treści przesyłane przez Użytkownika nie mogą zawierać aplikacji adware, listów-łańcuszków, wiadomości-śmieci, niezamówionego mailingu masowego, spamu, programów w schemacie piramidy, reklam oraz ofert osobistych lub handlowych;

10. Treści przesyłane przez Użytkownika nie mogą zawierać wirusów, koni trojańskich, robaków, botów, spyware i innych kodów komputerowych, których celem jest uszkodzenie jakiegokolwiek systemu, danych lub informacji, ingerencji w taki system lub potajemne przechwycenie lub przywłaszczenie takiego systemu;

11. Treści przesyłane przez Użytkownika nie mogą zawierać materiałów, które są nieodpowiednie, nieobyczajne (w szczególności nagości lub pornografii), bluźniercze, obsceniczne, nasycone nienawiścią, podlegające odpowiedzialności cywilnej, oszczercze, szkalujące, zniesławiające (w tym słów lub symboli uważanych powszechnie za obraźliwe w stosunku do osób danej rasy, pochodzenia, wyznania, orientacji seksualnej lub grupy społeczno-ekonomicznej);

12. Treści przesyłane przez Użytkownika nie mogą zawierać materiałów promujących fanatyzm, rasizm, nienawiść lub nawołujących do nienawiści wobec grupy lub osoby lub promujących dyskryminację ze względu na rasę, płeć, wyznanie, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;

13. Treści przesyłane przez Użytkownika nie mogą zawierać informacji zawierających inne strony internetowe, adresy, adresy e-mail, informacje kontaktowe lub numery telefonów;

14. Treści przesyłane przez Użytkownika nie mogą zawierać elementów podlegających odpowiedzialności karnej lub cywilnej, w szczególności elementów pornografii dziecięcej, oszustw, handlu materiałami obscenicznymi, handlu narkotykami lub hazardu;

15. Treści przesyłane przez Użytkownika nie mogą zawierać próśb o przekazanie pieniędzy lub usług;

16. Treści przesyłane przez Użytkownika nie mogą zawierać nagabywań o dane osobowe osób poniżej 18. roku życia;

17. Treści przesyłane przez Użytkownika nie mogą zawierać materiałów niezgodnych z prawem, naruszających przepisy lokalne, stanowe, federalne, krajowe lub międzynarodowe i uregulowania prawne ani materiałów z nimi niezgodnych.

18. Użytkownik nie może:
a) używać lub wybierać nazwy użytkownika należącej do innej osoby z zamiarem podszycia się pod tę osobę,
b) używać nazwy użytkownika innej osoby bez upoważnienia,
c) używać nazwy użytkownika naruszającej własność intelektualną lub inne prawa jakiejkolwiek osoby, lub
d) używać nazwy użytkownika, którą everydayme.pl, według własnego uznania, uważa za nieodpowiednią z dowolnego powodu.

MODERACJA

Użytkownik rozumie i zgadza się, że P&G ma prawo (lecz nie obowiązek) monitorować, kontrolować, usuwać lub odrzucać treści w całości lub w części;
Użytkownik potwierdza, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie przesłane treści.

ZGŁASZANIE NADUŻYĆ : W różnych miejscach na stronie P&G Użytkownik znajdzie przyciski „Zgłoś”, które umożliwią powiadomienie P&G o treściach naruszających przyjęte zasady. W ten sposób Użytkownik również może opiekować się społecznością.


ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI MEDYCZNEJ:
Treści zawarte na stronie nie stanowią substytutu dla porady medycznej. Everydayme.pl nie jest przeznaczona do przekazywania porad medycznej, stawiania diagnozy lub prowadzenia leczenia ani nie służy takim celom. Wszystkie treści, w tym tekst, grafika, obrazy i informacje, publikowane są jedynie w ogólnych celach informacyjnych. Nie należy nigdy lekceważyć profesjonalnej porady medycznej ani zwlekać z jej zasięgnięciem z powodu treści przeczytanych na stronie lub w newsletterze Stron Nadrzędnych przesyłanym pocztą elektroniczną. Nie należy polegać na informacjach przeczytanych na stronie i w newsletterze zamiast zasięgania profesjonalnej porady medycznej.

3.DODATKOWE WARUNKI KORZYSTANIA

Korzystanie ze Strony P&G przez Użytkownika podlega również WARUNKOM P&G . Warunki P&G zostają niniejszym włączone do Umowy jako jej integralna część.

PROMOCJE: Do innych usług i promocji oferowanych przez Everydayme.pl mogą stosować się warunki specjalne, np. Oficjalny Regulamin w przypadku konkursów, gier pieniężnych, dodatkowych elementów lub aktywności. Warunki takie stanowią uzupełnienie niniejszych Warunków korzystania. W przypadku konfliktu praw, decydujące znaczenie mają niniejsze Warunki korzystania.

STRONY OSÓB TRZECICH : Niniejsza STRONA może zawierać linki do innych stron, które nie są własnością P&G ani którymi P&G nie zarządza, chociaż niektóre z tych stron mogą mieć związek ze STRONĄ (zwanych razem Stronami Osób Trzecich). Linki te zamieszczane są jedynie dla wygody Użytkownika. Na STRONIE nie są składane żadne oświadczenia dotyczących Stron Osób Trzecich, do których Użytkownik może dotrzeć przez Stronę, ponieważ STRONA nie ma kontroli nad treściami publikowanymi na Stronach Osób Trzecich. Ponadto zamieszczenie linku do Strony Osób Trzecich nie sugeruje ani nie stanowi poparcia, aprobaty, zatwierdzenia ani przyjęcia odpowiedzialności za treści zamieszczone na Stronie Osób Trzecich lub wykorzystania takiej strony. Nie udziela się ani nie domniemywa prawa do używania lub kopiowania informacji na niniejszej Stronie lub na Stronie Osób Trzecich.

STOSUNEK POMIĘDZY STRONAMI UMOWY: Treści przesyłane przez Użytkownika nie są uważane za reprezentatywne w stosunku do poglądów P&G , jej spółek zależnych lub stowarzyszonych. Ponadto pomiędzy Użytkownikiem a P&G nie istnieje stosunek poufności, powierniczy lub inny. W związku z tym każda strona stanowi osobny podmiot i działa w charakterze osobnego podmiotu, a nie partnera, strony w relacji joint venture, przedstawiciela, pracownika, pracodawcy lub w innym i nie zwiąże ani nie będzie próbować wiązać drugiej strony żadną umową.

4. ZMIANA WARUNKÓW

P&G może zmieniać warunki Umowy według własnego uznania i bez powiadomienia, a zmiany takie wchodzą w życie z efektem natychmiastowym. Zgodnie z tym P&G sugeruje, aby Użytkownik regularnie sprawdzał niniejszą stronę w celu zapoznania się z uaktualnionymi lub dodatkowymi zasadami.

5. NARUSZENIE WARUNKÓW, ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE

Postępowanie niezgodnie z niniejszą umową stanowi naruszenie warunków użytkowania, na jakich Użytkownik może korzystać ze Strony P&G , i może spowodować podjęcie przez P&G jednego lub wszystkich następujących działań:

1. Niezwłoczne, tymczasowe lub stałe odwołanie praw Użytkownika do korzystania ze Strony P&G .
2. Postępowanie prawne przeciwko Użytkownikowi dotyczące zwrotu wszelkich kosztów w formie odszkodowania (w szczególności uzasadnionych kosztów administracyjnych i prawnych) wynikających z naruszenia postanowień Umowy.
3. Dalsze postępowania prawne przeciwko Użytkownikowi.

P&G wyłącza odpowiedzialność za działania podjęte w odpowiedzi na naruszenie niniejszych warunków użytkowania. Działania opisane w niniejszej klauzuli nie stanowią katalogu zamkniętego i P&G może podjąć inne działania, jakie uważa za stosowne.

6. OGRANICZENIE ŚRODKÓW ODSZKODOWAWCZYCH I ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1. Użytkownik rozumie, że rejestrując się na Stronie, bierze w niej udział i korzysta z niej na własne ryzyko. W najszerszym zakresie dopuszczonym przez prawo niniejsza strona udostępniana jest Użytkownikowi w stanie, w jakim jest, a Procter & Gamble , jego kierownicy, dyrektorzy, pracownicy i przedstawiciele nie udzielają zapewnień ani nie składają oświadczeń dotyczących dokładności lub kompletności treści www.everydayme.pl lub treści stron powiązanych z niniejszą stroną oraz, w zakresie dopuszczonym przez prawo, P&G , inni członkowie grupy spółek P&G oraz osoby trzecie związane z P&G niniejszym zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody poniesione przez Użytkownika w związku ze stroną P&G lub w związku z korzystaniem, brakiem możliwości korzystania lub efektem korzystania ze stron P&G , stron z nimi powiązanych i wszelkich materiałów umieszczanych na tych stronach, w tym:


• utraty przychodu lub dochodu, utraty możliwości prowadzenia działalności, utraty zysku lub umowy, utraty spodziewanych oszczędności;
• utraty danych;
• utraty reputacji;
• zmarnowanego czasu pracy lub zarządzania;

niezależnie od tego, czy spowodowane one one zostały przez delikt(w tym niedbalstwem), naruszeniem umowy lub w inny sposób, jeżeli nawet były możliwe do przewidzenia, o ile warunek ten nie uniemożliwia wysuwania roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia majątku rzeczowego lub innych roszczeń z tytułu bezpośrednich strat finansowych, które nie zostają wyłączone w ramach kategorii wymienionych powyżej.


Powyższe nie wpływa na odpowiedzialność P&G z tytułu śmierci lub uszkodzenia ciała wynikających z powodu zaniedbania ze strony P&G , a także odpowiedzialności za umyślne wprowadzenie w błąd lub za wprowadzenie w błąd w sprawie znaczącej oraz wszelkiej innej odpowiedzialności, której nie można wykluczyć ani ograniczyć na mocy właściwego prawa.

6.2. Zwolnienie z odpowiedzialności

Poprzez rejestrację na Stronie, uczestnictwo w niej lub korzystanie z niej, Użytkownik zgadza się bronić, zwolnić z odpowiedzialności i ubezpieczyć Procter & Gamble , jej dyrektorów, pracowników i przedstawicieli z tytułu wszelkich roszczeń, odszkodowań, strat, odpowiedzialności, kosztów lub wydatków (w szczególności opłat prawnych) wynikających z: (i) korzystania Użytkownika z www.everydayme.pl i jego dostępu do strony; (ii) naruszenia przez Użytkownika niniejszych warunków; (iii) naruszenia przez Użytkownika praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw własności intelektualnej i prawa do prywatności; (iv) naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa i uregulowań poprzez tworzenie, publikowanie lub zmienianie przysłanych treści; lub (v) wszelkich roszczeń, że treści przysłane przez Użytkownika spowodowały szkody wobec osób trzecich. Niniejsze zwolnienie z odpowiedzialności pozostaje w mocy po zakończeniu Promocji.

7. CESJA

Użytkownik nie może dokonać cesji ani przenieść praw i obowiązków na mocy niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej zgody P&G na piśmie, [która nie będzie w sposób nieuzasadniony wstrzymywana lub opóźniana]. P&G może scedować lub przenieść swoje prawa na mocy umowy bez zgody Użytkownika, o ile powiadomi o tym Użytkownika z wyprzedzeniem.

8. ZMIANA UMOWY I ODSTĄPIENIE OD PRAW

8.1. Użytkownik powiadamiany jest na piśmie o zmianach niniejszej umowy, na co Użytkownik może wyrazić zgodę przy kolejnym połączeniu z Platformą Szkoleniową BC P&G niezwłocznie po wprowadzeniu zmiany. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę, dostęp do Platformy Szkoleniowej BC P&G zostaje zamknięty.
8.2. Odstąpienie od jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy wchodzi w życie jedynie wtedy, jeżeli zostanie sporządzone na piśmie i stosuje się jedynie do strony, do której adresowane jest takie odstąpienie, i do warunków, na jakich zostało sporządzone. Odstąpienia nie domniemywa się w wyniku podjęcia lub niepodjęc-ia innego działania.

9. ROZŁĄCZNOŚĆ POSTANOWIEŃ UMOWY

9.1. Jeżeli postanowienie (lub część postanowienia) niniejszej umowy uznane zostanie przez właściwy sąd lub organ administracyjny za nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
9.2. Jeżeli nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem postanowienie byłoby ważne, wykonalne lub zgodne z prawem po usunięciu części postanowienia, postanowienie to stosuje się z modyfikacjami, które są konieczne, aby wcielić w życie intencje handlowe stron.

10. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze warunki korzystania oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające pośrednio lub bezpośrednio z nich lub z ich przedmiotu lub formy (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają prawu polskiemu.

Wszelkie roszczenia wynikające z odwiedzenia Platformy Szkoleniowej BC P&G lub z nią związane podlegają jurysdykcji właściwych sądów polskich, jednak P&G zachowuje prawo do wszczęcia postępowania przeciwko Użytkownikowi za naruszenie niniejszych warunków w kraju zamieszkania Użytkownika lub jakimkolwiek innym właściwym kraju.